Kemoterapi İlaç Hazırlama Sistemleri

 

Hospira infüzyon pompaları ve çoklu kemoterapi uygulama pompa setleri; tek set ile ve kapalı sistemle çoklu ve ardışık kemoterapi uygulamalarına uygunluk, atık aşamalarında kapalılığını koruma, gibi özellikleri ile ayaktan ve yataklı kemoterapi uygulamalarının en güvenli çözümüdür.

ÜRÜN DETAYLARI

Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçları (antineoplastik ilaçlar) tedavi edici özelliklerinin yanı sıra toksik etkilere de sahiptirler. Bu ilaçlar özel koşullar altında hazırlanmalı, uygulanmalı ve atılmalıdır.

Hekimin belirlediği protokole uygun olarak hazırlanan kemoterapi ilacının doğru dozlarda ve sürelerde verilmesi hızla yayılabilen ve ilerleyebilen bu hastalıkların tedavisi için önemlidir, aynı zamanda kemoterapi ilaçlarının doğru doz ve hızda gönderilmesi hastalarda bu toksik ilaçların yaratabileceği yan etkilerin (bulantı, kusma, böbrek toksisitesi vs.) oluşmaması açısından çok önemlidir. 

 

Hospira infüzyon pompaları ve çoklu kemoterapi uygulama pompa setleri; 

 Seti hastadan ayırmadan havayı hapsederek, enfeksiyonu, kontaminasyonu, toksisiteyi azaltır, ilacı, hastayı, hasta yakınlarını, hemşireyi ve doktoru korur. 

 Hasta ihtiyaçlarında konforu sağlama, 

 Tek set ile ve kapalı sistemle çoklu ve ardışık kemoterapi uygulamalarına uygunluk, 

 Gerektiğinde eşzamanlı uygulamalara olanak sağlama, 

 Çoklu infüzyonda doğru dozda ve doğru hızda gönderim, 

 Işıktan korumalı ilaçların uygulanmasına olanak sağlayan ışıktan korumalı set, 

 Atık aşamalarında kapalılığını koruma özelliği ile ayaktan ve yataklı kemoterapi uygulamalarının en güvenli çözümüdür.