Otomatik İlaç Hazırlama Sistemleri

 

Boreas otomatik kemoterapi ilaç hazırlama sistemleri ile birlikte kemoterapi yönetim yazılımını hazırlama üniteleri ve kliniklerin kullanımına sunmaktadır. Kapalı sistem hazırlama cihazları ile güvenli ve doğru hazırlamalar sağlanırken; OnkoMedi kemoterapi yönetim ve kontrol yazılımı sayesinde tüm kemoterapi hazırlama ve uygulama süreçleri kontrol ve kayıt altında tutulabilmektedir.

ÜRÜN DETAYLARI

Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçları (antineoplastik ilaçlar) tedavi edici özelliklerinin yanı sıra toksik etkilere de sahiptirler. Bu ilaçlar özel koşullar altında hazırlanmalı, uygulanmalı ve atılmalıdır.

Kanser tedavisi sürekli güncellenen kılavuzlarda belirtilen kemoterapi protokolleri ile gerçekleştirilmektedir. Kılavuzlarda belirtilen bu protokoller her tedavi merkezinin uygulamalarına ve hastaların kanser evrelerinin durumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu nedenle hastaların hekimin reçetelediği ilaçları doğru dozda almaları ve hastaların tedavi süreçlerinin etkinliği (protokole uygun ilaç alıp almadıkları, tedaviye düzenli gelip gelmedikleri, ilaçların doğru hazırlanıp hazırlanmadığı vb.) açısından ilaç hazırlama birimi ve yöntemleri çok önemlidir.

Meditera otomatik kemoterapi ilaç hazırlama sistemleri ile birlikte kemoterapi yönetim yazılımını hazırlama üniteleri ve kliniklerin kullanımına sunmaktadır. Kapalı sistem hazırlama cihazları ile güvenli ve doğru hazırlamalar sağlanırken; OnkoMedi kemoterapi yönetim ve kontrol yazılımı sayesinde tüm kemoterapi hazırlama ve uygulama süreçleri kontrol ve kayıt altında tutulabilmektedir.

Ayaktan ve yatarak tedavi gören kanser hastalarının tedavilerinin etkin biçimde ve güvenli yapılması amacı ile merkezi hazırlama birimlerinde yapılan hazırlamalarda;  

 

 Otomatik cihazlar ile ve kapalı sistemlerle hazırlamalar gerçekleştirilmekte, 

 Tüm süreçler yazılım ile kayıt ve kontrol altına alınmakta, 

 Doğru ilaç, doğru doz, doğru hasta prensibini sağlamak için tüm kontroller ve süreçler gerçekleştirilmekte, 

 Merkezi hazırlama sayesinde ilaç tasarrufu sağlanmakta, 

 Geriye dönük kayıt kontrolü sayesinde hasta tedavi etkinlikleri, sağlık hizmet sağlayıcılarının güvenlikleri güvence altına alınmaktadır.